Lazer Cam Tüp

Lazer sistemleri kesme, kazıma ve markalama işlemlerinde lazer kesim makinalarının kullanımı ile yaygın hale gelmiştir. Mükemmel sonuçlar elde edilebilen lazer kesim makinalarında birçok lazer kaynağına yer verilebilmektedir.

Lazer Cam Tüp

Lazer Cam Tüp 

 

Lazer sistemleri kesme, kazıma ve markalama işlemlerinde lazer kesim makinalarının kullanımı ile yaygın hale gelmiştir. Mükemmel sonuçlar elde edilebilen lazer kesim makinalarında birçok lazer kaynağına yer verilebilmektedir. Çeşit fazlalığı, firmaların talep ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesinde etkili olmaktadır. Bu lazer kaynaklarından birisi de sunduğu avantajlar ile lazer cam tüplerdir. Bu lazer tüp ürünleri, lazer kesim makinalarının en temel bileşenleri arasında göze çarpmaktadır.

Lazer Cam Tüpler Çalışma Prensibi 

Firmalar tarafından genel olarak altı aylık garanti süreleri ile müşterilere sunulan bu lazer cam tüpler, CO2 lazer teknolojisini içeren ürün gruplarıdır. Bu yüksek teknolojik sistemde içi gaz ile dolu olan cam tüplerin içerisinden elektrik akımı geçmekte ve böylece lazer ışını üretilmektedir. Aynalar aracılığı ile CNC teknolojisine aktarılan lazer ışını, materyalin hedeflenen bölümüne hatasız bir biçimde iletilmektedir.

Lazer ışınının tüpten çıkışına gelince tüpün içerisinde devamlı yansıtılan ışık azot nedeni ile daha da kuvvetli bir hale gelmektedir. Son aşamada tam saydam olmayan niteliğe haiz aynadan yansımayarak dışarı çıkmaktadır. Dışarı çıkan bu ışık normal ışık ile karşılaştırıldığında çok daha güçlüdür. Tüm bu hususlara bağlı olarak lazer tüp içinde üretilen ışık yalnızca kısmen yansıtan aynadan geçecek güce geldiği zaman serbest kalmaktadır.    

Lazer Cam Tüplerin Kullanım Süresi

Lazer kesim makinelerinin lazer kaynaklarını oluşturan lazer tüpler dayanıklı olmaları ve uzun süreli kullanım imkanı vermeleri sebebi ile tercih edilen tüp türleridir. Bununla birlikte lazer cam tüpleri, lazer kesim makinelerinin tek sarf malzemeleri olarak belirtilmektedir. Dolayısı ile lazer cam tüplerinin de kullanım süresi sonsuz olmayıp bitince yenilerinin alınması gerekmektedir. Dikkatli ve talimatlara uygun bir kullanım şekli ise bu tüp çeşitlerinin kullanım ömrünü uzatacak faktörlerdir.  

Lens ve aynalar da lazer cam tüpler gibi sarf malzemeleri kategorisine girmektedir. Buna rağmen fiyatlarının ekonomik olması ve bakımlarının düzenli olarak yaptırılması halinde kullanıcılarına uzun süreli bir kullanım fırsatı sağlayan ürünlerdir. Lazer tüplerine gelince, onların kullanım süreleri hakkında net bir süre vermek mümkün olmamaktadır.  

Lazer cam tüp üretimi alanında faaliyet gösteren üreticiler, watt gücüne yani ebatına göre tüp ömürlerini 4000 ile 10000 saat olarak ifade ediyorlardı. Fakat son dönemlerde üreticiler, teknik olarak lifespan denilen bu parametreyi net rakamlarla cevaplamaktan kaçınmaktadırlar. Bunun en önemli nedeni ise kullanım biçiminin bu parametreyi çok değişken bir şekilde neticelendirebilmesi olarak gösterilmektedir.  
 
Lazer Tüplerin Kullanım Süresini Belirleyen Etkenler 

Lazer tüplerin kullanım sürelerini belirleyen çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler; Lazer tüplerinin hangi güçte olduğu, hangi akımda, hangi soğutucu ile ve ne sıklıkta kullanıldığı şeklinde sıralanabilir. Bu etkenlerdeki farklılıklar, lazer tüplerinin kullanım sürelerinin değişiklik arz etmesine sebep olmaktadır. Örneğin ahşap kesimi yapan bir lazer kesim makinesinin tüpü, tekstil ürünleri kesiminde kullanılan bir lazer kesim makinesinin lazer tüpüne oranla daha çabuk bitecektir. Çünkü ahşap kesiminde tüpte güç oranını artırmak diğer bir ifade ile lazer tüpe daha fazla yüklenmek gerekir.

Lazer tüp kullanım sürelerinin fiziksel sınırlandırmalardan ötürü çok fazla artırılamayacak olduğu genel olarak kabul edilen görüştür. Bu nedenle piyasada rekabet halindeki lazer tüp üreticileri, kullanım süreleri bir başka deyişle ömür parametreleri üzerinden birbirlerine bariz üstünlükler sağlayamamaktadır. Lazer tüp üreticilerinin birbirleri ile lazer tüp imalatı alanındaki yarışları uzun ömürlü lazer tüplerden ziyade kaliteli ve dayanıklı lazer tüplerin üretimi noktasında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca kıyaslamalar yapılırken lazer tüplerin ömründen ziyade garanti süreleri önem kazanmaktadır.

Metal Lazer Tüpler 

Lazer cam tüpler gibi belirli sanayi ve endüstriyel alanlarda geniş bir kullanım ağına haiz lazer tüp çeşitleridir. Kullanım alanları içinde pleksi, ahşap ve deri kazıma, kesim ve markalama alanları özellikle göze çarpmaktadır. Kullanım ömürleri ise oldukça uzundur. Ortalama olarak tam altmış bin saate varan kullanım ömürleri olduğu ileri sürülmektedir. İdeal değerlerde özellikler gösteren lazer tüp çeşitleridir. Metal lazer tüplere seramik lazer tüpler ismi de verilmektedir. Darbe vuruşlu niteliği de öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Metal lazer tüpler yedi yıla kadar uzun ömürlülük taşıyan bir lazer tüp çeşidi olması itibari ile yoğun bir talep görmektedir.